Tại sao lựa chọn EcoPark là địa điểm cho cơ sở 3 cho Mầm non Fuji?

Ecopark hiện thực hóa ý tưởng về một thành phố xanh, phát triển bền vững và đạt đẳng cấp hàng đầu trong khu vực. Cùng chung quan điểm đó, chúng tôi muốn đồng hành cùng Ecopark mang lại trải nghiệmmột cuộc sống trọn vẹn với những giá trị về cộng đồng, văn hóa và con người. Khẳng định chất lượng dịch vụ giáo dục mang đẳng cấp khu vực và quốc tế, chúng tôi quyết định đầu tư toàn diện tại cơ sở Mầm non Fuji Ecopark từ chương trình giáo dục liên tục được củng cố và phát triển 5 năm qua đã được khẳng định chất lượng cho đến cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhất cho việc dạy và học đồng điệu với môi trường thiên nhiên tại Ecopark.

Mở trường Mầm non Fuji Fuji tại Ecopark, chúng tôi nhận thấy: (i) Môi trường thiên nhiên - yếu tố thiết yếu cho sự phát triển thể chất của trẻ;(ii) Cộng đồng dân cư Ecopark – đồng quan điểm sống vì những giá trị bền vững; (iii) Môi trường sống lý tưởng để nuôi dạy những công dân toàn cầu nhỏ tuổi độc lập với những thiên hướng và lộ trình phát triển tài năng riêng.